Как Таня, Валя и КГБ Володю назначили / Аарне Веедла